Sleva!

Průvodce znalce v roce 2021 (Tištěná kniha)

200 

Kategorie:

Popis

Koncem roku jsme zahájili přípravu na přizpůsobení se nové právní úpravě znalecké činnosti. Po seznámení se se změnami jsme zjistili, že podstata naší práce se sice nezmění, nicméně bude nutné mj. upravit strukturu znaleckého posudku, doplnit na jeho titulní stranu o nové údaje, zpracovat pravidla pracovních postupů, zajistit novou znaleckou pečeť, ověřit, zda jsme dostatečně pojištěni atd. Víme, že stejným „martyriem“ si prochází další tisíce znalců a že řadě z nich koronavirus zrušil školení, kde plánovali doplnit své znalosti. Proto jsme se v Institutu technického a ekonomického znalectví rozhodli zhodnotit investovaný čas a připravit příručku, která znalce a znalecké kanceláře (znalecké ústavy zapsané do I. oddílu) novinkami provede a usnadní jim splnění všech zákonných povinností. Využili jsme také poznatky naší předchozí praktické i vědecké činnosti (např. disertační práce obhájené na Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně).

Publikace je především praktickou příručkou, proto má většina kapitol popularizační charakter, třebaže se místy (zejména v kapitole o postavení znalecké kanceláře) nešlo vyhnout rozsáhlejšímu úvodu a teoretičtějšímu přístupu. Kapitoly lze použít též samostatně: některé jsou lehce přizpůsobitelné pro potřeby konkrétního znalce nebo znalecké kanceláře a poslouží jako vzory. Na začátku kapitoly je uveden také čas potřebný k seznámení se s kapitolou. Na závěr publikace jsou poté zařazeny přílohy v podobě textů právních předpisů, kde je zvýrazněn obsah jednotlivých ustanovení (v hranatých závorkách jsou uvedeny názvy, které jsme doplnili). Znalecké předpisy jsou totiž jinak v tištěné podobě vydány např. v dostupné sérii ÚZ (Úplných znění) jen spolu s dalšími předpisy (advokátními či o notářích).

Tištěná kniha zahrnuje nabízené elektronické publikace s rozšířeným výkladem (má tradiční poznámkový aparát) a hlavně také obsáhlou kapitolu věnovanou zpracování znaleckého posudku.