Pracovní postupy znalecké kanceláře (eBook)

159 

Kategorie:

Popis

Každá znalecká kancelář musí mít od 1. 1. 2021 podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. vypracována pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon znalecké činnosti. V tomto textu nabízíme jejich možnou podobu. Pracovní postup může použít také znalec. Přestože mu není uložena povinnost takové postupy vytvořit, tak jejich respektováním může předejít možným formálním (administrativním) pochybením, který může ministerstvo spravedlnosti teoreticky kontrolovat.

Jedná se o elektronickou knihu ve formátu PDF o počtu 10 stran formátu A5.