Přehled novinek pro znalce v roce 2021 (eBook)

79 

Kategorie:

Popis

Článek na 26 stranách formátu A5 popisuje nejdůležitější změny, které pro znalce a znalecké ústavy zapsané do I. oddílu přináší nová právní úprava. Vedle nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech také vyhlášky Ministerstva spravedlnosti vydané v listopadu 2020: vyhlášku č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (tzv. prováděcí vyhláška), vyhlášku č. 504/2020 Sb., o znalečném (tzv. vyhláška o znalečném) a vyhlášku č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Článek obsahuje také přehled povinností znalce v roce 2021 a doporučení, jak je nejlépe splnit. Přílohou je text aktuálně platných předpisů znaleckého práva.

Jedná se o elektronickou knihu ve formátu PDF o počtu 26 stran formátu A5.