Formální náležitosti znaleckého posudku (eBook)

59 

Kategorie:

Popis

Nový zákon č. 254/2019 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti mnohem podrobněji než nahrazené předpisy z roku 1967 předepisují formální náležitosti posudku (číslování, informace na titulní straně apod.). Článek proto podrobně pojednává o všech formálních náležitostech posudku, nabízí řešení výkladových problémů a použitelné vzory titulní a poslední strany znaleckého posudku, které mají nově pevně stanovený obsah. Text naopak neobsahuje rozbor způsobu zpracování znaleckého posudku a jeho vnitřní struktuře (viz § 52 až 59 prováděcí vyhlášky), protože této problematice bude nutné vzhledem k rozsahu a hloubce změn věnovat samostatný manuál.

Jedná se o elektronickou knihu ve formátu PDF o počtu 21 stran formátu A5.